We zijn op zoek naar "warm" kapitaal

Korte historiek

Bio Bij Bernd is 4 jaar geleden gestart als éénmanszaak, met een sterke visie omtrent de productie van biologische groenteteelt in een CSA-formule waar verbinding tussen boer en consument, korte keten, vitale bio-groenten en een eerlijk loon voor de boer centraal stonden. Bij de opstart hadden we geen vaste grond onder de voeten en zijn toen met een minimum aan investeringen gestart. De zoektocht naar grond en klanten is met vallen en opstaan gebeurd. Ondertussen is er voor de grond een mooie samenwerking tot stand gekomen met het bio-melkveebedrijf Rozenhoven en de Heerlijckyt van Elsmeren waar we voor onze vollegrond-teelten en de bloemen terecht kunnen.

In 2015 hebben we kunnen investeren in een relatief oude glazen serre van 35 are. Hier heeft Bio Bij Bernd voor het eerst een eigen plek verworven. Met de aankoop van deze serre heeft het bedrijf slagkracht gewonnen. We hebben nu een thuisbasis waar we onze beschutte teelten een volwaardige plek kunnen geven. Ons teeltseizoen verlengt en ook ons aanbod krijgt een grotere diversiteit. Door het succes wat deze serre voor het bedrijf betekende, werden we geprikkeld om ook iets te doen met aanpalende leegstaande serre. Dit zou de sleutel zijn om meer dan 1 leefbaar inkomen uit het boerenbedrijf te halen. Hiervoor hebben we dan ook een landbouw-vennootschap opgericht. In het najaar van 2016 hebben we op deze serre een pachtcontract kunnen afsluiten Wat ons volledig beschikbaar teeltareaal tot 80 are beschutte teelt (serre’s) en 80 are volle grond (buiten oppervlakte) brengt. Dit zorgt ervoor dat Bio bij Bernd zich niet enkel richt op de teelt en verkoop van CSA-groentepakketten maar een 2de poot ontwikkelt met de teelt van producten voor collega CSA’s, hoeve/markt verkoop en groothandel: op 2 benen sta je sterker.

Soms zit het mee: zo hebben we in de zomer 2017 een verkoopovereenkomst kunnen sluiten voor het perceel van net geen hectare grond aanpalend aan de serre’s. Dit zal er in de toekomst voor zorgen dat we een deel van de arbeidsintensieve teelten naar huis kunnen halen en dat we de bloementak kan uitbreiden. Door deze bijzondere groeimogelijkheden zijn we nu zover dat we met een mooie bedrijfsoppervlakte, een sterke achterban van klanten en een sterk team volgende stappen kunnen nemen. We hebben de ambitie om op deze basis een sterk, veerkrachtig en duurzaam biologisch/dynamisch tuinbedrijf uit te bouwen.

Onze plannen

Aanleg regenwateropvang + waterzuivering

Momenteel wordt de regen op het dak van onze 2 serres niet opgevangen en moeten we noodgedwongen met putwater beregenen. Erger nog, het regenwater belandt naast de serres en loopt soms van buiten naar binnen waardoor delen van de serre onder water staan bij erge regenval, met verlies van teelten tot gevolg. Een groot open regenwaterbassin met natuurlijke (riet) zuivering zou een ecologische oplossing zijn voor beide problemen.

Kapschuur voor stalling machines en opslag

Nu staan de machines nog dikwijls in de serre, waar ze vruchtbare grond in beslag nemen. Een overdekte plaats waar alle machines samen staan zou veel efficiënter zijn op gebied van onderhoud én grondbestemming. Hier zou ook de opslag kunnen voorzien worden van groenten die beter niet in de koelcel bewaard worden zoals: aardappelen, pompoenen, uien…

Nieuw perceel in cultuur brengen

Het nieuwe perceel zal dienst doen voor het telen van de arbeidsintensieve groenten die dagelijkse zorg nodig hebben. Deze teelt kan weggehaald worden van de grond in Rozenhoven en levert dus meteen een besparing op in vervoerskosten. Tegelijk starten we hier met een zelfpluk-bloementuin. Dit komt de biodiversiteit op onze boerderij ten goede en is weer een stap in de richting van een gesloten kringloop.

Aanleg van een bloemenweide aan de straatkant

De bloemenweide draagt bij aan de biodiversiteit; we trekken bestuivers aan (o.a. bijen en hommels) die nodig zijn voor onze groenten. Het zal ons bedrijfsterrein een aangenamere uitstraling geven.

Koelcel + sanitaire ruimte voor ons personeel

In de loods aan de straatkant worden momenteel de meeste groenten opgeslagen en gesorteerd tot groentepakketten. Hier willen we een koelcel installeren, zodat we ook in de zomermaanden de oogst vers kunnen houden tot aan het moment van transport. Ook zouden we hier voor onze medewerkers een sanitaire ruimte willen inrichten: wc, douche en een plek om persoonlijke spullen te kunnen opbergen.

Uitbouw van de mechanisatie

Bio-landbouw gebruikt geen chemisch middelen voor het verdelgen van onkruid. Een groot deel van de arbeid wordt dan ook in beslag genomen door het handmatig of mechanisch verwijderen van onkruid. Door meer oppervlakte in gebruik te nemen moeten we efficiënter werken. Hierin speelt degelijke mechanisatie een sleutelrol. Ook voor het bewerken van de grond of het transporteren van gewassen moeten we op zoek gaan naar verdere mechanisatie.

Degelijke erfverharding

Momenteel bestaat de oprit langs de serre uit gebroken puin. Bij regenweer is deze toegang weinig comfortabel. Graag zouden we hier een degelijke oprit maken van beton of klinkers.

Bedrijfskapitaal voor groeimogelijkheden

Ons bedrijf is nog volop in ontwikkeling. Als beginnend landbouwbedrijf moeten we nog veel investeringen doen. De investeringen gaan tot hiertoe voornamelijk naar de aankoop van grond, infrastructuur en machines. Maar in deze fase is het moeilijker om kapitaal op te bouwen in de vorm van liquiditeit. We voelen dat hier een zwakke plek zit. Wij willen ook anticiperen op onverwachte kosten zoals defecte machines, ziek vallen van de boer/in of zelfs het overbruggen van een slecht klimatologisch jaar… Daarom willen we een deel kapitaal, in de vorm van een financiële ruggengraat aan het bedrijf toevoegen. Zodat we niet steeds op scherp van de snede moeten ondernemen.

 

Vele kleintjes maken 1 groot

Hiervoor richten we ons tot jullie vanuit het verlangen om te werken met warm kapitaal in plaats van koud kapitaal, warm kapitaal: verleend door mensen die onze visie een warm hart toe dragen en hierin ondersteunend willen zijn. Koud geld, geld van een bank(economisch instelling) die slechts handelt vanuit een zakelijke winst realiteit en waar geen genegenheid voor onze doelen leeft. Hiervoor kiezen we om te werken met de door de overheid ingerichte win-winlening. Om het administratief haalbaar te houden, is de minimale inleg € 5000.

Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo's met een looptijd van 8 jaar. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. Méér informatie over de Winwinlening vind je bij PMV/z.

Ben je geïnteresseerd, geef ons een seintje en we komen zeker bij je langs:

bernd@biobijbernd.be
of bel Bernd: +32 490 44 31 42

Bernd Vandersmissen Bernd Vandersmissen